राकुतेन कर्मचारीहरूबाट विशेष प्रस्ताव! हामी राकुतेन कर्मचारीहरूद्वारा सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूलाई निर्दिष्ट राकुतेन मोबाइल सिफारिस अभियान परिचय पार्दै छौं!

यो राकुतेन मोबाइल सिफारिस अभियान (अभियान कोड: 2162) को परिचय हो, जुन राकुतेन कर्मचारीहरूद्वारा सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूका लागि मात्र हो।

 • MNP: 14,000 अंक
 • नयाँ: 7,000 अंक

यी आकर्षक अंकहरू हुन्।

यो साधारणतया सार्वजनिकलाई उपलब्ध सिफारिस अभियान भन्दा राम्रो प्रस्ताव हो (अभियान कोड: 1784)।

यस प्रस्तावका पाँच मुख्य फाइदाहरू यहाँ छन्:

 1. साधारण अभियान भन्दा 1,000 अंक बढी

 2. द्वितीयक लाइनहरू र पुन:नवीकरणहरू पनि अभियानका लागि योग्य छन्

 3. “राकुतेन साईक्यो प्लान” (डाटा प्रकार) र राकुतेन टर्बो दुवै योग्य छन्

 4. तपाईंले राकुतेन लिंक ऐप प्रयोग नगर्दा पनि तपाईं योग्य हुनुहुन्छ

 5. यदि तपाईंले यो अभियानको बारेमा साइन अप गरेपछि थाहा पाउनुभएको छ, तब तपाईंको आवेदन मितिभन्दा 7 दिन भित्र सिफारिस URL बाट लगइन गर्नु भएमा तपाईं योग्य हुनुहुन्छ

कृपया सिफारिस URL बाट पहुँच गर्नुहोस् र अभियान विवरणहरू जाँच्नुहोस्।

लगइन गर्नका लागि राकुतेन सदस्यका रूपमा दर्ता गर्नु आवश्यक छ।

——————-

▼English_Referral URL (Rakuten ID login required)

https://r10.to/hU4qz8

▼Japanese_Referral URL (Rakuten ID login required)

https://r10.to/hkUuJI

——————-

【楽天従業員限定紹介キャンペーン】特別ご案内

楽天従業員から紹介された方限定の楽天モバイル紹介キャンペーンです!
本記事をご覧いただいた方は特別にご案内させていただきます。

楽天従業員紹介キャンペーンのメリット

 • MNPで14,000ポイント
 • 新規契約で7,000ポイント
 • 通常紹介CPNよりも1,000ポイント多い
 • 2回線~10回線分も対象
 • 再契約(過去にご契約あった方)も対象
 • データプランも対象
 • RakutenTurboも対象

 

楽天モバイル情報をポスト中!