Rakuten empleyado mula sa espesyal na alok! Nagpapakilala kami ng isang kampanya sa pagre-refer ng Rakuten Mobile na eksklusibo para sa mga na-refer ng mga empleyado ng Rakuten!

Ito ang isang introduksyon sa Rakuten Mobile Referral Campaign (Campaign Code: 2162), eksklusibo para sa mga inirerefer ng mga empleyado ng Rakuten.

 • MNP: 14,000 puntos
 • Bago: 7,000 puntos

Ang mga ito ay akit na puntos.

Ito ay mas mahusay na alok kaysa sa referral campaign na karaniwang magagamit para sa publiko (Campaign Code: 1784).

Narito ang limang pangunahing benepisyo ng alok na ito:

 1. 1,000 puntos na mas marami kaysa sa regular na kampanya

 2. Ang mga pangalawang linya at mga pag-renew ay karapat-dapat din para sa kampanya

 3. Ang parehong “Rakuten SAIKYO Plan” (data type) at Rakuten Turbo ay karapat-dapat

 4. Karapat-dapat ka kahit hindi mo ginagamit ang Rakuten Link app

 5. Kahit na malaman mo tungkol sa kampanyang ito matapos mag-sign up, basta mag-log in ka mula sa referral URL sa loob ng 7 araw mula sa petsa ng iyong aplikasyon, karapat-dapat ka

Mangyaring mag-access mula sa referral URL at suriin ang mga detalye ng kampanya.

Kailangan ang pagpaparehistro bilang miyembro ng Rakuten upang mag-log in.

——————-

▼English_Referral URL (Kinakailangan ang login ng Rakuten ID)

https://r10.to/hU4qz8

▼Japanese_Referral URL (Kinakailangan ang login ng Rakuten ID)

https://r10.to/hkUuJI

——————-

【楽天従業員限定紹介キャンペーン】特別ご案内

楽天従業員から紹介された方限定の楽天モバイル紹介キャンペーンです!
本記事をご覧いただいた方は特別にご案内させていただきます。

楽天従業員紹介キャンペーンのメリット

 • MNPで14,000ポイント
 • 新規契約で7,000ポイント
 • 通常紹介CPNよりも1,000ポイント多い
 • 2回線~10回線分も対象
 • 再契約(過去にご契約あった方)も対象
 • データプランも対象
 • RakutenTurboも対象

 

楽天モバイル情報をポスト中!