Đặc biệt dành cho nhân viên Rakuten! Chúng tôi giới thiệu chiến dịch giới thiệu Rakuten Mobile dành riêng cho những người được giới thiệu bởi nhân viên Rakuten!

Đây là giới thiệu về Chiến dịch Giới thiệu Rakuten Mobile (Mã chiến dịch: 2162), dành riêng cho những người được giới thiệu bởi nhân viên Rakuten.

 • MNP: 14.000 điểm
 • Mới: 7.000 điểm

Đây là những điểm hấp dẫn.

Đây là một ưu đãi tốt hơn so với chiến dịch giới thiệu dành cho công chúng (Mã chiến dịch: 1784).

Sau đây là năm lợi ích chính của ưu đãi này:

 1. 1.000 điểm nhiều hơn so với chiến dịch thông thường

 2. Dòng thứ cấp và gia hạn cũng đủ điều kiện cho chiến dịch

 3. Cả “Kế hoạch Rakuten SAIKYO” (loại dữ liệu) và Rakuten Turbo đều đủ điều kiện

 4. Bạn đủ điều kiện ngay cả khi bạn không sử dụng ứng dụng Rakuten Link

 5. Ngay cả khi bạn biết về chiến dịch này sau khi đăng ký, miễn là bạn đăng nhập từ URL giới thiệu trong vòng 7 ngày kể từ ngày nộp đơn, bạn vẫn đủ điều kiện

Vui lòng truy cập từ URL giới thiệu và kiểm tra chi tiết chiến dịch.

Đăng ký làm thành viên Rakuten là điều cần thiết để đăng nhập.

——————-

▼English_Referral URL (Yêu cầu đăng nhập Rakuten ID)

https://r10.to/hU4qz8

▼Japanese_Referral URL (Yêu cầu đăng nhập Rakuten ID)

https://r10.to/hkUuJI

——————-

楽天モバイル | 楽天従業員限定紹介キャンペーン 紹介リンクを案内中!

楽天従業員から紹介された方限定の楽天モバイル紹介キャンペーンです!
本記事をご覧いただいた方は特別にご案内させていただきます♪

楽天従業員紹介キャンペーンのメリット

 • MNPで14,000ポイント
 • 新規契約で7,000ポイント
 • 通常紹介CPNよりも1,000ポイント多い
 • 2回線~5回線分も対象
 • 再契約(過去にご契約あった方)も対象
 • データプランも対象
 • RakutenTurboも対象
楽天モバイル情報をポスト中!